ิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สูงอายุในตำบลหนองกระทุ่มเข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพพร้อมสุขใจไหว้พระฟังธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
 
 
 
 
 
โครงการทำใบขับขี่เคลื่อนที่ของกรมการขนส่งทางบก  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง ร่วมกับข่นส่งจังหวัดสิงห์บุรี จัดทำโครงการทำใบขับขี่เคลื่อนที่ของกรมการขนส่งทางบก  ในวันเสาร์ที่ 31  กรกฎาคม 2553  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา 10.31 น. โดย ปลัด สวลี ธีระภาพ

ผู้เข้าชม 4145 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย