ิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สูงอายุในตำบลหนองกระทุ่มเข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพพร้อมสุขใจไหว้พระฟังธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
 
 
 
 
 
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.พ. 2553 เวลา 11.15 น. โดย จารุวรรณ@naxsolution

ผู้เข้าชม 1329 ท่าน