ิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
 
 
ศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
 
ทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ขึ้นในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อบต. คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม เข้าร่วมโครงการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา (นายกหญิงเหล็กหญิงเก่ง) ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเปิดเผยถึงแนวคิดและวิธีดำเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทุ่มทั้งแรงกาย แรงใจ พิถีพิถันทุกขั้นตอน กว่าจะมาเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการยอมรับของผู้ปกครองและประชาชนในหมู่บ้าน และได้รับรางวัลจากการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากหน่วยงานต่างๆมากมาย
เหยี่ยวข่าว อบต.หนองกระทุ่ม จึงเก็บภาพกิจกรรมการทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้มาประชาสัมพันธ์ ให้เพื่อนๆ  พี่น้องชาวท้องถิ่นด้วยกันทราบ หากสนใจจะไปดูงาน สามารถติดต่อไปที่ อบต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ครับ.........

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มี.ค. 2554 เวลา 13.33 น. โดย คุณ ธีระพล ยิ้มย่อง

ผู้เข้าชม 6109 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย