หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม จ.สิงห์บุรี
“หนองกระทุ่มชุมชนน่าอยู่
          ส่งเสริมการเกษตรคุณภาพ
               ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
                    นางสาวเอื้ออารีย์ ชำประโพ
                           ปลัด อบต.หนองกระทุ่ม
การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม
www.nongkratum.go.th
1
2
3
4
5
 
 
รายงานผลการตรวจสอบรายการเตรียมจ่าย หน่วยงาน อบต.หนองกระทุ่ม ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยความพิการ
 
 
 
 
 
 
  "ตำบลหนองกระทุ่ม" นั้น ได้มาจากพื้นที่เดิมของตำบล ซึ่งมีลักษณะเป็นหนองน้ำ จะมีต้นกระทุ่ม ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนใบมีลักษณะกลม
ขนาดของลำต้นจะไม่ใหญ่มากนักมีดอกสีขาว ลักษณะกลมฟู มีกลิ่นหอม ซึ่งต้นกระทุ่มจะขึ้นอยู่กับรอบบริเวณ หนองน้ำแห่งนี้จำนวนมาก
จึงเป็นที่มูลเหตุให้นำลักษณะของพื้นที่มาตั้งเป็นชื่อตำบลจนถึงปัจจุบัน
 
 
 
    ประชากรทั้งสิ้น 2,547 คน
  แยกเป็น ชาย จำนวน 1,214 คน
      คิดเป็นร้อยละ 47.66
  แยกเป็น หญิง จำนวน 1,333 คน
      คิดเป็นร้อยละ 52.33
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 225.19 คน/ตาราง ก.ม.
  จำนวนครัวเรือน 732 ครัวเรือน
 
  ตำบลหนองกระทุ่ม เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี มีที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่
หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีระยะ
ห่างจากอำเภอค่ายบางระจัน ประมาณ 16 กิโลเมตรและห่างจากสิงห์บุรี
28 กิโลเมตร เนื้อที่โดยประมาณ 11.31 กิโลเมตร หรือประมาณ
7,068 ไร่
 
 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี และ  
      ต.ทุ่งคลี อ.เดินบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม มี
พื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้าน โดย ได้แก่
  หมู่ที่ 1 บ้านหนองสับฟาก
หมู่ที่ 2 บ้านคลองตาชม
หมู่ที่ 3 บ้านคลองสี่
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระทุ่ม
หมู่ที่ 5 บ้านห้วงมะระ
หมู่ที่ 6 บ้านคลองสี่
 
 
 


 
 
ตารางแสดงจำนวนประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้าน
หมู่ที่ บ้าน   ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
  1 บ้านหนองสับฟาก 198 209 407 114  
2 บ้านคลองตาชม 90 116 299 62
  3 บ้านคลองสี่ 196 197 312 107  
4 บ้านหนองกระทุ่ม 225 248 473 149
  5 บ้านห้วงมะระ 261 287 548 147  
6 บ้านคลองสี่ 244 276 520 153
  รวม   1,214 1,333 2,559 732
 
 
 
 
 
        เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2523 ซึ่งเป็นตำบล ที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางระจัน เป็นตำบลขนาดใหญ่ยากแก่การปกครองเพราะ ความเจริญและการ พัฒนาเข้าถึงตำบลผ่าน
ผู้นำชุมชน ด้วย เหตุนี้ทางราชการจึงขอดำเนิน
การแยกออกเป็นอีกตำบลหนึ่ง มาเป็นตำบลที่ 6
ของ อ.ค่ายบางระจัน ชื่อว่า "ต.หนองกระทุ่ม"
ซึ่งตำบลหนองกระทุ่มได้แยกมาออกมาจาก
ตำบลโพทะเล

 
 
   
 
        ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบ
ลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร การเพาะปลูก
เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์น้ำ และการทำประโยชน์ของ
เกษตรกรโดยรอบบริเวณหนองน้ำ
 
 
 
 
 
   
            อาชีพหลักของประชาชนในตำบล
คือ อาชีพเกษตรกรรม
          อาชีพรองของประชาชนในตำบล
คือ อาชีพรับจ้าง เลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ
 
 
  
 
 
  ลานตากข้าว จำหน่ายข้าวปลูก
                    จำนวน 2 แห่ง
ปั๊ม(หลอด) น้ำมัน
                    จำนวน 7 แห่ง
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-817-028
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10