หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มขอประชาสัมพันธ์โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติมาลงทะเบียนตั้งเเต่วันที่ 6 มิถุนายน - 30 กันยายน 2562
 
 
 
ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของคนพิการ [ 1 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวันสตรีไทย [ 1 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
การคัดเลือก \" คนพิการต้นเเบบ \" ประจำปี 2562 จังหวัดสิงห์บุรี [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
โครงการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ เเละผู้ดูเเลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายส [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
บทบาทสิทธิสตรี [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเเละภูมิปัญญาท้องถิ่นงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองก [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของคนในชุมชน (แอโรบิคเพื่อสุขภาพ) ประจำปี 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด [ 29 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 29 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 47 
ประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อน ปี 2562 [ 13 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 84 
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบ [ 12 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 73 
เเจ้งเเนวทางปฎิบัติการขอรับเงินสงคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องโทษจำ [ 12 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 69 
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 21 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 91 
โครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยผู้สูงอายุตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 96 
 
       
   
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.พระงาม อำเภอพรหมบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 6057  ตอบ 14  
ไม่เห็นมีใครมาโพสไรเลย (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1975  ตอบ 9  
...เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ... (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 5058  ตอบ 5  
   
อบต.โรงช้าง แนะนำทิปและเทคนิคคอมพิวเตอร์ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ท่างาม เบี้ยยังชีพเดือนกรกฎาคม (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 32  ตอบ 1
อบต.โพกรวม ที่ กค (กวจ) 0405.2/9619 ข้อหารือการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป (28 มิ.ย. 2562)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.คอทราย รับทำโมเดล (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 299  ตอบ 1
อบต.บางมัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ขอให้ช่วยลงแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริ (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 46  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง ขอถามเรื่องการตัดกิ่งต้นไม้ที่ได้ทำเรื่องขอไว้เมื่อเดือนมีนาคม2562 (5 มิ.ย. 2562)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การปรับปรุงถนน (31 พ.ค. 2562)    อ่าน 357  ตอบ 13
อบต.คอทราย สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 72  ตอบ 0
อบต.โพสังโฆ โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (13 พ.ค. 2562)    อ่าน 82  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง เบอร์โทรศัพท์ อบต.เบอร์อะไรค่ะ (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 107  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง เบอร์โทรศัพท์ อบต.เบอร์อะไรค่ะ (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 91  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย  การผสมปุ๋ยจุลธาตุ ปุ๋ยพ่นทางใบ และปุ๋ยกล้วยไม้ 1401 (7 เม.ย. 2562)    อ่าน 1306  ตอบ 2
อบต.ต้นโพธิ์ เว็บไซต์ อบต.ต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 มี.ค. 2562)    อ่าน 172  ตอบ 0
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.พระงาม อำเภอพรหมบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 6057  ตอบ 14
 

หน่อไม้สด หน่อไม้ดอง
 
       
     
 

วัดหนองกระทุ่ม

ที่ทำการ อบต.หนองกระทุ่ม
   
อบต.น้ำตาล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลอกก [ 16 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำตาล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 16 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.โพทะเล ร่วมขบวนกิจกรรมถวายเทียนฟักทองพรรษากับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดอัมพวัน [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โพทะเล โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมไทย จำปีงบประมาณ พ [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ .รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำเดือน มิถุนายน 25 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำเดือน มิถุนายน [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.จักรสีห์ รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ประจำเดือน มิถุนายน [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.จักรสีห์ .รายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือตามงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.จักรสีห์ รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.จักรสีห์ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำเดือน พฤษภาคม [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.จักรสีห์ รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 256 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ รายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือตามงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.จักรสีห์ รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 
       
 
 
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2745  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว2741  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การติดตามการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2744 [เอกสารแนบ] [เอกสารอ้างอิง]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12164-12239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2715 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12240-12314 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การรายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2721 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2319  [ 11 ก.ค. 2562 ]
 
สห 0023.3/ว 833 การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performa [ 27 พ.ค. 2562 ]   
แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]   
แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]   
 


 
 
 
 
 
 
 
     
 
  
   

 
 
  ท่านคิดว่า อบต.หนองกระทุ่ม ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  งานส่งเสริมอาชีพในชุมชน
  สวัสดิการผู้สูงอายุ เยาวชน
  การศึกษา
  แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
  ถนนระหว่างหมู่บ้าน
  ขยายการไฟฟ้า
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 มี.ค. 2553