หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มขอประชาสัมพันธ์โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติมาลงทะเบียนตั้งเเต่วันที่ 6 มิถุนายน - 30 กันยายน 2562
 
 
 
งานสวัสดิการเเละพัฒนาชุมชนขององค์การบริการส่วนตำบลหนองกระทุ่มเปิดรับลงทะเบียนเบี [ 4 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้า/ผู้ประกอบการเข้าร่วมมาตรการกระตุ้นเศรษกิจส่งเสริมก [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 27 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงา [ 3 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 24 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 38 
โครงการร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์ธูปบูชากรผ้าสำเร็จรูป [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 43 
ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของคนพิการ [ 1 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวันสตรีไทย [ 1 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
การคัดเลือก \" คนพิการต้นเเบบ \" ประจำปี 2562 จังหวัดสิงห์บุรี [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 33 
โครงการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 33 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ เเละผู้ดูเเลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายส [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 35 
บทบาทสิทธิสตรี [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 37 
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเเละภูมิปัญญาท้องถิ่นงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองก [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 39 
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของคนในชุมชน (แอโรบิคเพื่อสุขภาพ) ประจำปี 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 38 
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด [ 29 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 59 
 
       
   
...เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ... (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 5129  ตอบ 6  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.พระงาม อำเภอพรหมบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 6138  ตอบ 14  
ไม่เห็นมีใครมาโพสไรเลย (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 2146  ตอบ 9  
   
อบต.บางกระบือ  เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 3128  ตอบ 0
อบต.บ้านแป้ง เว็บไซต์ (ทดลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริ (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 2174  ตอบ 0
อบต.วิหารขาว เว็บไซต์ อบต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ให้บริการแล้วค่ะ (25 ก.ย. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.จักรสีห์ คลิปน้องเต๋อ ถ่ายทำที่ ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางาม สิงห์บุรี ตัดต่อเสร็จแล้ว ดูไ (31 ส.ค. 2562)    อ่าน 321  ตอบ 2
อบต.งิ้วราย รับสมัครงาน หจก.ขนส่งมวลชนลพบุรี (28 ส.ค. 2562)    อ่าน 2236  ตอบ 3
ทต.บางน้ำเชี่ยว รับซื้อโครงสร้างเหล็ก โรงงานเก่า อาคารเก่า พร้อมรื้อถอน 0808077461 รับทุบบ้าน ทุ (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 1032  ตอบ 0
อบต.หนองกระทุ่ม ...เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ... (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 5129  ตอบ 6
อบต.โพกรวม หารือการโอน​ แก้ไข​ เปลี่ยนแปลง​คำชี้แจง หมวดค่าคร (30 ก.ค. 2562)    อ่าน 56  ตอบ 0
อบต.โพกรวม หารือการอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านโครงการด้านการสาธารณสุข (30 ก.ค. 2562)    อ่าน 56  ตอบ 0
อบต.โพกรวม แนวทางการคืนเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (30 ก.ค. 2562)    อ่าน 52  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 1166  ตอบ 0
อบต.ท่างาม เบี้ยยังชีพเดือนกรกฎาคม (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 73  ตอบ 1
อบต.โพกรวม ที่ กค (กวจ) 0405.2/9619 ข้อหารือการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป (28 มิ.ย. 2562)    อ่าน 85  ตอบ 0
อบต.คอทราย รับทำโมเดล (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 525  ตอบ 1
อบต.บางมัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ขอให้ช่วยลงแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริ (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 95  ตอบ 0
 

หน่อไม้สด หน่อไม้ดอง
 
       
     
 

วัดหนองกระทุ่ม

ที่ทำการ อบต.หนองกระทุ่ม
   
ทต.โพสังโฆ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนริมนที [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแจง พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางมัญ [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางมัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โพทะเล พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ [ 13 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โพทะเล โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ [ 12 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ หลักเกฑณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.จักรสีห์ ประกาศ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ค่ายบางระจัน [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.พรหมบุรี ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.งิ้วราย ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.งิ้วราย ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านหม้อ กิจกรรมจิตอาสา \"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ\" [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.สระแจง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
       
 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4199  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว4192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กศ. มท 0816.3/ว4191  [ 11 ต.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 กค. มท 0803.4/ว4178  [ 11 ต.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4177  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4176  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4155  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4157  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว4128  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ 1-6 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว724  [ 10 ต.ค. 2562 ]
 
สห 0023.3/ว 833 การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performa [ 27 พ.ค. 2562 ]   
แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]   
แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]   
 


 
 
 
 
 
 
 
     
 
  


โครงการเเข่งขันกีฬาเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 12 


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานงานจ้า [ 18 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 11 


ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบบ้านให้กับนางสำอางค์ ปิ่นทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระทุ่ม [ 28 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 34 


โครงการฝึกอบรมเเละซ้อมเเผนการป้องกันเเละบรรเทาสาธาณภัย ที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำป [ 28 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 42 


วันเเม่เเห่งชาติประจำปี 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 36 


ตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 40 


โครงการแห่เทียนเข้าพรรษารอบตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 43 


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ปร [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 43 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 42 


โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของคนในชุมชน (แอโรบิคเพื่อสุขภาพ) ประจำปี 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 42 


โครงการ 1 อปท. 1 ธนาคารน้ำใต้ดิน [ 7 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 71 


โครงการป้องกันโรคติดต่อเเละโรคเอดส์ในตำบลหนองกระทุ่ม [ 15 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 83 
   

 
 
  ท่านคิดว่า อบต.หนองกระทุ่ม ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  งานส่งเสริมอาชีพในชุมชน
  สวัสดิการผู้สูงอายุ เยาวชน
  การศึกษา
  แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
  ถนนระหว่างหมู่บ้าน
  ขยายการไฟฟ้า
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 มี.ค. 2553