หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม จ.สิงห์บุรี
“หนองกระทุ่มชุมชนน่าอยู่
          ส่งเสริมการเกษตรคุณภาพ
               ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
                    นางสาวเอื้ออารีย์ ชำประโพ
                           ปลัด อบต.หนองกระทุ่ม
การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม
www.nongkratum.go.th
1
2
3
4
5
 
รายงานผลการตรวจสอบรายการเตรียมจ่าย หน่วยงาน อบต.หนองกระทุ่ม ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยความพิการ
 
 
 
ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ (กัญชา) [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์เรื่องผู้สูงอายุ [ 10 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างสำหรับก [ 10 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 29 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 32 
เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2 [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 42 
เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 ตามพระรา [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 76 
การเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด เเละการเปิด [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 57 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการแสดงเจตจำนงสุจริจในการบริหารงาน [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ขอประชาสัมพันธ์ 1.เรื่องภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างเเละภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 69 
โครรงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 51 
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 50 
ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร [ 26 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 62 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างเเละภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 57 
 
 
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ (22 ต.ค. 2563)    อ่าน 2557  ตอบ 1  
...เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ... (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 5593  ตอบ 6  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.พระงาม อำเภอพรหมบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 6652  ตอบ 14  
 

หน่อไม้สด หน่อไม้ดอง
     
 

วัดหนองกระทุ่ม

ที่ทำการ อบต.หนองกระทุ่ม
   
อบต.โพสังโฆ มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ทับยา ประกาศเทศบาลตำบลทับยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อแฟ้มสันกว้าง [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกระทุ่ม ประเมินทุนทรัพย์ [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านหม้อ ประกาศจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่างาม รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.สระแจง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.จักรสีห์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกคร [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ทับยา นายกเทศมนตรีตำบลทับยา แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลทับยา [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.จักรสีห์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.จักรสีห์ ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษ [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่างาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.งิ้วราย ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่อง เผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อคูส่งน้ำสายข้างกลุ [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.หัวไผ่ ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.โรงช้าง การพิจารณาพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
อบต.จักรสีห์ ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติกรณีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทอื่นเพื่อมาป [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ทต.บางน้ำเชี่ยว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่ม [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.จักรสีห์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่องกำหนดแบบคำขอจดทะเบี [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
 
       
 
 
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาและติดตามผล กศ. มท 0816.5/ว950  [ 12 พ.ค. 2564 ]
กระทรวงการต่างประเทศแจ้งจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สล. มท 0801.1/151  [ 12 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว956 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว957 [เอกสารแนบ]  [ 12 พ.ค. 2564 ]
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว953 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2564 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2702  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ฺศ. 2563 กค. มท 0803.3/ว949  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว948 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
 
ที่ สห 0017.5/ว 5370 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์  [ 26 ต.ค. 2563 ]  
สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ. สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ.  [ 25 ก.พ. 2563 ]  
สห 0023.3/ว 833  การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performa  [ 27 พ.ค. 2562 ]  
 


 
 
 
 
 
 
 
     
 
  


โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโณคพิษสุนัขบ้า ปรจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 8 


โครงการชมรมผู้สูงอายุ [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 10 


โครงการจัดเวทีประชาคม เพิ่มเติม/เปลี่นเเปลงเเผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมบริการเชิงรุก ป [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 15 


โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 41 


โครงการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้สิงห์บุรี รักษ์สิ่งเเวดล้อม เก็บเมล็ดพันธุ์ โครงการร [ 8 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 60 


ธนาคารน้ำใต้ดินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 67 


โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 78 


โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปี 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 70 


โครงการส่งเสริมความรู้ให้หญิงมีครรภ์เเละมีบุตรในตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปี 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 61 


โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 74 


รายงานการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 62 


การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ วันที่ 4 มี.ค. 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 57 
   

 
 
  ท่านคิดว่า อบต.หนองกระทุ่ม ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  งานส่งเสริมอาชีพในชุมชน
  สวัสดิการผู้สูงอายุ เยาวชน
  การศึกษา
  แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
  ถนนระหว่างหมู่บ้าน
  ขยายการไฟฟ้า
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 มี.ค. 2553
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10