หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม จ.สิงห์บุรี
“หนองกระทุ่มชุมชนน่าอยู่
          ส่งเสริมการเกษตรคุณภาพ
               ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
                    นางสาวเอื้ออารีย์ ชำประโพ
                           ปลัด อบต.หนองกระทุ่ม
การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม
www.nongkratum.go.th
1
2
3
4
5
 
รายงานผลการตรวจสอบรายการเตรียมจ่าย หน่วยงาน อบต.หนองกระทุ่ม ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยความพิการ
 
 
 
อบต.หนองกระทุ่มร่วมกับพัฒนาฝีมือเเรงงานจังหวัดสิงห์บุรีฝึกอบรมอาชีพเเละร่วมกับสำ [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวเด็ก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระทุ่ม วันที่ 27 [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลหนองกระทุ่ม ณ ที่ทำการผู้หใญ่บ้าน ม.5 ว [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
จดหมายข่าวจากอบต.หนองกระทุ่มขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างเเละภาษีป้ [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ (กัญชา) [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์เรื่องผู้สูงอายุ [ 10 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างสำหรับก [ 10 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 40 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 41 
เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2 [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 48 
เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 ตามพระรา [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 89 
การเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด เเละการเปิด [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 68 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการแสดงเจตจำนงสุจริจในการบริหารงาน [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
ขอประชาสัมพันธ์ 1.เรื่องภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างเเละภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 93 
 
 
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ (22 ต.ค. 2563)    อ่าน 2577  ตอบ 1  
...เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ... (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 5611  ตอบ 6  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.พระงาม อำเภอพรหมบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 6672  ตอบ 14  
 

หน่อไม้สด หน่อไม้ดอง
     
 

วัดหนองกระทุ่ม

ที่ทำการ อบต.หนองกระทุ่ม
   
อบต.ค่ายบางระจัน จัดประชุมการเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ค่ายบางระจัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภา [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระทุ่ม อบต.หนองกระทุ่มร่วมกับพัฒนาฝีมือเเรงงานจังหวัดสิงห์บุรีฝึกอบรมอาชีพเเละร่วมกับสำ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแจง การลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านแป้ง เรื่อง กำหนดการแจกหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ (เจล) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.โพธิ์ชัย รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทม.บางระจัน ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตด้วยยา [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.โรงช้าง เรื่อง เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.สระแจง ช่วยประชาชนในพื้นที่ตำบลสระแจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแจง มอบถังขยะสำหรับใส่ขยะติดเชื้อ(ใส่หน้ากากอนามัยใช้แล้ว) [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ค่ายบางระจัน โครงการวางท่อระบายน้ำและปรับปรุงประตูระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางระจัน [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถ [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.สระแจง การประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแจง ประจำภาคเรียนที่ 1/256 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถูมิทัศน์ฯ [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.บางกระบือ ร่วมเป็นเกียรติรับมอบเครื่องบริโภค เจล แมส และเครื่องวัดอุณหภูมิ​ ฯ จากศูนย์ศึก [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.บางกระบือ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นในกา [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.บางกระบือ กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.สระแจง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ค่ายบางระจัน ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ บ้านผู้ที่กักตัวหมู่ที่ ๗ ตำบลบางระจัน และ หมู่ที่ ๓ [ 9 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
 
       
 
 
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี กศ. มท 0816.4/ว1161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1207  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1206  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว1202  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย กสว. มท 0820.2/ว1201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์) กสว. มท 0820.3/ว1200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1194  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1190  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กศ. มท 0816.3/ว1191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
 
ที่ สห 0017.5/ว 5370 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์  [ 26 ต.ค. 2563 ]  
สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ. สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ.  [ 25 ก.พ. 2563 ]  
สห 0023.3/ว 833  การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performa  [ 27 พ.ค. 2562 ]  
 


 
 
 
 
 
 
 
     
 
  


โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโณคพิษสุนัขบ้า ปรจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 16 


โครงการชมรมผู้สูงอายุ [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 21 


โครงการจัดเวทีประชาคม เพิ่มเติม/เปลี่นเเปลงเเผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมบริการเชิงรุก ป [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 26 


โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 50 


โครงการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้สิงห์บุรี รักษ์สิ่งเเวดล้อม เก็บเมล็ดพันธุ์ โครงการร [ 8 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 70 


ธนาคารน้ำใต้ดินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 78 


โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 88 


โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปี 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 78 


โครงการส่งเสริมความรู้ให้หญิงมีครรภ์เเละมีบุตรในตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปี 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 67 


โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 82 


รายงานการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 69 


การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ วันที่ 4 มี.ค. 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 63 
   

 
 
  ท่านคิดว่า อบต.หนองกระทุ่ม ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  งานส่งเสริมอาชีพในชุมชน
  สวัสดิการผู้สูงอายุ เยาวชน
  การศึกษา
  แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
  ถนนระหว่างหมู่บ้าน
  ขยายการไฟฟ้า
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 มี.ค. 2553
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10