หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม จ.สิงห์บุรี
“หนองกระทุ่มชุมชนน่าอยู่
          ส่งเสริมการเกษตรคุณภาพ
               ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
                    นางสาวเอื้ออารีย์ ชำประโพ
                           ปลัด อบต.หนองกระทุ่ม
การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม
www.nongkratum.go.th
1
2
3
4
5
 
รายงานผลการตรวจสอบรายการเตรียมจ่าย หน่วยงาน อบต.หนองกระทุ่ม ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยความพิการ
 
 
 
เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 ตามพระรา [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
การเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด เเละการเปิด [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ขอประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เรื่องภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกส [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
โครรงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร [ 26 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างเเละภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2565 [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 37 
โครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
การขอทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ชำรุด สูยหาย เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูเเลคนพิการ [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 37 
เอกสารเผยเเพร่ความรู้ การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 34 
จดหมายข่าวจากอบต.หนองกระทุ่มขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
ประชุมสภาสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 40 
ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 50 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบป้องกันคุ้มครองเด็กเเละเยาวชน (ครั้งที่ 2) [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 46 
 
 
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ (22 ต.ค. 2563)    อ่าน 2474  ตอบ 1  
...เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ... (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 5523  ตอบ 6  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.พระงาม อำเภอพรหมบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 6567  ตอบ 14  
 

หน่อไม้สด หน่อไม้ดอง
     
 

วัดหนองกระทุ่ม

ที่ทำการ อบต.หนองกระทุ่ม
   
อบต.โรงช้าง อบต.โรงช้าง ขอประชาสัมพันธ์ว่า อบต.บ้านจ่า ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างตาม [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โรงช้าง การส่งข้อมูลรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 3/2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บางมัญ เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โรงช้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก สายบ้านนายประสงค์ เอมวงษ์ หมู่ที่ 4 ต.โรงช [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โรงช้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโกวิท โสภานิช หมู่ที่ 3 ต.โรงช้ [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โรงช้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริเหล็ก สายข้างบ้านนายรักพงษ์ คำนึง หมู่ที่ 2 ต.โรงช [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ไม้ดัด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงกลัด [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ไม้ดัด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ดัด [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โรงช้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านนางหมากเก็บ แจ่มใส หมู่ที่ 3 ต.หัวป่า [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โรงช้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสังวาล พุ่มทอง หมู่ที่ 2 ตำบลห [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บางกระบือ การปฏิบัติงานจิตอาสาจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสิงห์บุรี วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 25 [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บางกระบือ [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โรงช้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 งบ [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ไม้ดัด ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ - ผู้ยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงกล [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ไม้ดัด ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ - ผู้ยื่นเอกสารโครงกาก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ดัด [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับยา [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.งิ้วราย ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสารธารณะบึงโพธิ์เรียม [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ค่ายบางระจัน ประชุมสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ตามโครงการสัต [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
 
       
 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว158 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมในภารกิจของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว154  [ 27 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2563 สน.คท. มท 0808.3/ว148 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2564 ]
แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) สน.บถ. มท 0809.3/ว142  [ 27 ม.ค. 2564 ]
รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง กสว. มท 0820.3/ว153 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2564 ]
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว509  [ 26 ม.ค. 2564 ]
ประกาศการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว151  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสุตรต้านทุจริตศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กค. มท 0803.4/ว150  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1210-1275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2564 ]
 
สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ. สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ.  [ 25 ก.พ. 2563 ]  
สห 0023.3/ว 833  การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performa  [ 27 พ.ค. 2562 ]  
 แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒  [ 3 พ.ค. 2562 ]  
 


 
 
 
 
 
 
 
     
 
  


โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 11 


ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 21 


โครงการ สิงห์บุรี รักษ์สิ่งเเวดล้อม เก็บเมล็ดพันธุ์เพาะกล้าปีนี้ปลูกวันเข้าพรรษา [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 31 


โครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 35 


โครงการตักบาตรเทโวโรหะณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 31 


โครงการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้สิงห์บุรี รักษ์สิ่งเเวดล้อม เก็บเมล็ดพันธุ์ โครงการร [ 8 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 33 


ธนาคารน้ำใต้ดินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 31 


โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 43 


โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปี 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 39 


โครงการส่งเสริมความรู้ให้หญิงมีครรภ์เเละมีบุตรในตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปี 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 40 


โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 52 


รายงานการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 34 


การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ วันที่ 4 มี.ค. 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 32 


เยี่ยมบ้านเด็กยากไร้ตำบลหนองกระทุ่ม วันที่ 6 ธันวาคม ประจำปี 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 41 


เยี่ยมบ้านเด็กยากไร้ตำบลหนองกระทุ่ม วันที่ 13 ธันวาคม ประจำปี 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 33 


โครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 38 
   

 
 
  ท่านคิดว่า อบต.หนองกระทุ่ม ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  งานส่งเสริมอาชีพในชุมชน
  สวัสดิการผู้สูงอายุ เยาวชน
  การศึกษา
  แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
  ถนนระหว่างหมู่บ้าน
  ขยายการไฟฟ้า
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 มี.ค. 2553
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10