หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม จ.สิงห์บุรี
“หนองกระทุ่มชุมชนน่าอยู่
          ส่งเสริมการเกษตรคุณภาพ
               ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
                    นางสาวเอื้ออารีย์ ชำประโพ
                           ปลัด อบต.หนองกระทุ่ม
การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม
www.nongkratum.go.th
1
2
3
4
5
 
รายงานผลการตรวจสอบรายการเตรียมจ่าย หน่วยงาน อบต.หนองกระทุ่ม ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยความพิการ
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์เรื่องผู้สูงอายุ [ 10 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างสำหรับก [ 10 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 18 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 22 
เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2 [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 34 
เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 ตามพระรา [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 53 
การเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด เเละการเปิด [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 50 
ขอประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เรื่องภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกส [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 52 
โครรงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 43 
ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร [ 26 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 52 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างเเละภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 49 
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2565 [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 61 
โครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 53 
 
 
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ (22 ต.ค. 2563)    อ่าน 2544  ตอบ 1  
...เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ... (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 5585  ตอบ 6  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.พระงาม อำเภอพรหมบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 6635  ตอบ 14  
 

หน่อไม้สด หน่อไม้ดอง
     
 

วัดหนองกระทุ่ม

ที่ทำการ อบต.หนองกระทุ่ม
   
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประกาศเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.สระแจง ช่วยเหลือนางเฉลียว ทองสุข หมู่ 2 กรณีเพลิงไหม้ที่พักอาศัย [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแจง เพลิงไหม้บ้านนางเฉลียว ทองสุข หมู่ที่ 2 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.พักทัน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่างาม ให้การช่วยเหลือประชาชน หมู่ 4,5,6,9,10,11 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โพประจักษ์ จดหมายข่าว กองคลัง ฉบับที่ 2/2564 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โพประจักษ์ จดหมายข่าว กองคลัง ฉบับที่ 1/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ค่ายบางระจัน ออกฉีดพ่นหมอกควันบ้านเรือนประชาชนที่พบป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.งิ้วราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ข้าราชก [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.โรงช้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้างประจำปี 2564 เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัด [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วิหารขาว [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โพประจักษ์ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๔ [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.อินทร์บุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาล [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โพประจักษ์ จัดส่งหุ่นปลาเข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลกินปลาและของดี เมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 26 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.โรงช้าง แผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาส 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง ประจำปี งบประมาณ2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โพทะเล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.งิ้วราย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาพนักงานรถน้ำ [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ค่ายบางระจัน งานป้องกันฯ อบต.ค่ายบางระจัน ออกตัดต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชน [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ค่ายบางระจัน โครงการ “หลังฝนถนนเรียบ” ประจำปี 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
 
       
 
 
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 808.3/ว823  [ 22 เม.ย. 2564 ]
กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.6/ว825  [ 22 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว828 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการปฏิบัติการ (รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่) กสธ. มท 0819.2/ว815  [ 22 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว827  [ 22 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 เม.ย. 2564 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กม. มท 0804.1/ว816  [ 21 เม.ย. 2564 ]
หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวินัย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2308  [ 21 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5140-5215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 เม.ย. 2564 ]
การสำรวจหอพักที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพักและไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ในรูปแบบออนไลน์ ด่วนมาก กม. มท 0804.6/ว791  [ 21 เม.ย. 2564 ]
 
ที่ สห 0017.5/ว 5370 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์  [ 26 ต.ค. 2563 ]  
สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ. สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ.  [ 25 ก.พ. 2563 ]  
สห 0023.3/ว 833  การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performa  [ 27 พ.ค. 2562 ]  
 


 
 
 
 
 
 
 
     
 
  


โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโณคพิษสุนัขบ้า ปรจะปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 4 


โครงการชมรมผู้สูงอายุ [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 5 


โครงการจัดเวทีประชาคม เพิ่มเติม/เปลี่นเเปลงเเผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมบริการเชิงรุก ป [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 8 


โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 33 


โครงการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้สิงห์บุรี รักษ์สิ่งเเวดล้อม เก็บเมล็ดพันธุ์ โครงการร [ 8 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 55 


ธนาคารน้ำใต้ดินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 60 


โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 71 


โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปี 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 63 


โครงการส่งเสริมความรู้ให้หญิงมีครรภ์เเละมีบุตรในตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปี 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 53 


โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 66 


รายงานการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 55 


การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ วันที่ 4 มี.ค. 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 51 
   

 
 
  ท่านคิดว่า อบต.หนองกระทุ่ม ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  งานส่งเสริมอาชีพในชุมชน
  สวัสดิการผู้สูงอายุ เยาวชน
  การศึกษา
  แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
  ถนนระหว่างหมู่บ้าน
  ขยายการไฟฟ้า
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 มี.ค. 2553
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10