หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
 
 
 
โครงการป้องกันโรคติดต่อเเละโรคเอดส์ในตำบลหนองกระทุ่ม  
 

โครงการป้องกันโรคติดต่อเเละโรคเอดส์ในตำบลหนองกระทุ่ม จัดในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ประชาชนเเละเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่ให้แก่บุคคลอื่นใกล้ชิด หรือผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 15.46 น. โดย คุณ จักรี สีดาตม

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย