หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม จ.สิงห์บุรี
“หนองกระทุ่มชุมชนน่าอยู่
          ส่งเสริมการเกษตรคุณภาพ
               ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
                    นางสาวเอื้ออารีย์ ชำประโพ
                           ปลัด อบต.หนองกระทุ่ม
การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม
www.nongkratum.go.th
1
2
3
4
5
 
รายงานผลการตรวจสอบรายการเตรียมจ่าย หน่วยงาน อบต.หนองกระทุ่ม ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยความพิการ
 
 
 
 


 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม โดยมีคณะกรรมการดังนี้
1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานโดยตำแหน่ง
2.ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.
3.ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.ผู้นำของแต่ละหมู่บ้าน
5.เจ้าหน้าที่ อบต.
ในการร่วมพิจารณาในการจัดประชาคมทบทวนแผนพัฒนาโดยมีกำหนดการในออกประชาคม ในวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2566  จำนวน 6 หมู่บ้าน
  ผลจากการมีส่วนร่วมในการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาได้มีแนวทางในการออกประชาคมทบทวนแผนพัฒนาโดยให้นำแผนชุมชนของแต่ละหมู่มาดำเนินการ และเน้นการพัฒนาประปา ไฟฟ้า เสียงตามสายให้ทั่วถึงทุกบ้าน
  ทางผู้นำชุมชนได้นำผลจาการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน
    
                                งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มี.ค. 2566 เวลา 09.55 น. โดย คุณ ภรณ์มณพรรณ จังสถิตย์

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-817-028
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10