หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม จ.สิงห์บุรี
“หนองกระทุ่มชุมชนน่าอยู่
          ส่งเสริมการเกษตรคุณภาพ
               ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
                    นางสาวเอื้ออารีย์ ชำประโพ
                           ปลัด อบต.หนองกระทุ่ม
การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม
www.nongkratum.go.th
1
2
3
4
5
 
รายงานผลการตรวจสอบรายการเตรียมจ่าย หน่วยงาน อบต.หนองกระทุ่ม ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยความพิการ
 
 
 
  
การรับแสดงตนและยืนยันบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้กำหนดให้มีการรับแสดงตนและยืนยันบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ในเขตตำบลหนองกระทุ่ม (รายใหม่) ผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2507 โดยจะเปิดรับแสดงตน ในวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม จึงขอให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนา    อยู่ในเขตตำบลหนองกระทุ่ม รายใหม่ (รายใหม่คือผู้ที่มาขึ้นทะเบียนฯ ในปีงบประมาณ 2566 แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ)ให้มาแสดงตนเพื่อยืนยันการดำรงชีวิตอยู่และการเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนา    ทั้งนี้ เพื่อให้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 โดยสามารถแสดงตนได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ในวันที่ 28 กันยายน 2566  เวลา 09.00 - 12.00 น.
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา  1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3. สมุดบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
3. แบบยืนสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หมายเหตุ
หากผู้สูงอายุมาแสดงตนไม่ได้ สามารถมอบหมายให้ บุตร หลาน ญาติ
หรือผู้ดูแล มาแสดงตนแทนได้ โดยมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิ พร้อม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ มาด้วย
จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
หากมีข้อสงสัย ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถ
โทรศัพท์สอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 89409 2013  

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2566 เวลา 14.01 น. โดย คุณ ภรณ์มณพรรณ จังสถิตย์

ผู้เข้าชม 267 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-817-028
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10