หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
เรื่อง ประกาศใช้ช้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเเละบัญชีทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูเเลผู้สูงอายุ [ 20 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
เรื่องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 เเละ 3 ประจำปี 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2