หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปี 2564 [ 26 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศใช้เเผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเรื่องการรับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
เรื่อง ประกาศใช้ช้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเเละบัญชีทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูเเลผู้สูงอายุ [ 20 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)     2