หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม จ.สิงห์บุรี
“หนองกระทุ่มชุมชนน่าอยู่
          ส่งเสริมการเกษตรคุณภาพ
               ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
                    นางสาวเอื้ออารีย์ ชำประโพ
                           ปลัด อบต.หนองกระทุ่ม
การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม
www.nongkratum.go.th
1
2
3
4
5
 
 
รายงานผลการตรวจสอบรายการเตรียมจ่าย หน่วยงาน อบต.หนองกระทุ่ม ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยความพิการ
 
 
 
 
 
 
 
ตำบลหนองกระทุ่ม มีถนน จำนวน 30 สาย ได้แก่
  ถนนลูกรัง จำนวน 18 สาย
  ถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย
  ถนนคอนกรีต จำนวน 9 สาย
การคมนาคมภายในตำบลหนองกระทุ่มมีความสะดวกและคล่องตัว เนื่องจากทาง อบต.หนองกระทุ่ม ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางการ
คมนาคมอย่างสม่ำเสมอ
 
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
คลองปากดง
หล่งน้ำที่สร้างขึ้น
คลองสี่ เป็นคลองชลประทาน
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง
 
 
 
 
 
  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
        พื้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม มีทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เนื่องมาจากทรัพยากรดินและน้ำเอื้อประโยชน์ ทางการเกษตรได้ เป็นอย่างดีจึงสามารถทำการ เกษตรได้ตลอดปี
 
 
 
 
  เตาสำหรับเผาขยะของ ต.หนองกระทุ่ม
ประชาชนกำจัดขยะเอง โดยการเผาและ
ฝังกลบ
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10