หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม จ.สิงห์บุรี
“หนองกระทุ่มชุมชนน่าอยู่
          ส่งเสริมการเกษตรคุณภาพ
               ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
                    นางสาวเอื้ออารีย์ ชำประโพ
                           ปลัด อบต.หนองกระทุ่ม
การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม
www.nongkratum.go.th
1
2
3
4
5
 
รายงานผลการตรวจสอบรายการเตรียมจ่าย หน่วยงาน อบต.หนองกระทุ่ม ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยความพิการ
 
 
 
 
 


นางวารุณี ตันประดับสิงห์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 


นางนาตยา พรหมศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


นางสาวจิราพร สิงห์พรหมมาศ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน


นายรังสิมันต์ ปังวัฒนกุล
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน


นางสุนันท์ แสงเพิ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี


นางสาวธนภร ผลเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-817-028
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10