หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม จ.สิงห์บุรี
“หนองกระทุ่มชุมชนน่าอยู่
          ส่งเสริมการเกษตรคุณภาพ
               ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
                    นางสาวเอื้ออารีย์ ชำประโพ
                           ปลัด อบต.หนองกระทุ่ม
การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม
www.nongkratum.go.th
1
2
3
4
5
 
รายงานผลการตรวจสอบรายการเตรียมจ่าย หน่วยงาน อบต.หนองกระทุ่ม ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยความพิการ
 
 
 
 
 


นายจักรี สีดาตม
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
 


นางสาวนุชรินทร์ มั่งมา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวณิชาภา โพธิ์ศรี
ครู ค.ศ.2


นางสาวศศิธร ชมฉ่ำ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปาณิสรา นองเนือง
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ผช.ผดด.)


นางสาวอักษร ทองช้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ผช.ผดด.)


นางสาวชนาธิป เปรมโปรย
พนักงานจ้างเหมาบริการ(พนักงานธุรการ)
 
 

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-817-028
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10